Wunderink Makelaars hanteert het volgende privacybeleid:

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Wunderink Makelaars omgaat met uw gegevens.

Website
Wunderink Makelaars is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Wunderink Makelaars is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht is geworden. Wanneer u gebruikmaakt van onze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Doeleinden gegevensverwerking
Indien u per e-mail, telefoon, webformulieren of antwoordkaart persoonsgegevens aan ons verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. De informatie die Wunderink Makelaars op deze wijze (digitaal) verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie en inschrijving) te kunnen voldoen.

Communicatie
Indien u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, dan worden deze bewaard. Dit doen we enkel en alleen om u goed van dienst te zijn. Uw gegevens kunnen nodig zijn voor het verwerken van vragen en het beantwoorden van verzoeken.

Toestemming derden
We stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij u daar toestemming voor geeft. Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Wunderink Makelaars is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Veiligheid
Wunderink Makelaars schermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, neem dan direct contact met ons op.

Wijzigingen
Wunderink Makelaars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van Wunderink Makelaars.

Vragen
Wij bieden u altijd de mogelijkheid om gegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Neem contact met ons op voor meer informatie hieromtrent.